ಪುಟಗಳು

16.8.14

smart fone


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಆಧುನಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವಂತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಗಾಧ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೂರಣ. ಅನರಾಯ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ.
ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊತ್ತ ಲೇಖನ.