ಪುಟಗಳು

26.6.12

.ಮಾತು - ಮನಸು

ಒಡಲಾಳದ ಬಾವಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ಹಗ್ಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಕಪ್ಪೆಯ ವಟಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ  ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ..

'ವಂಶಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಮಲೂ..ಅಮಲೂ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಹೀಗಿರಬಹುದೇನೋ?


ಅಮಲೂ ಅಮಲೂ ಅಮಲೂ..
90 ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೂ..
ಮರುಳೀಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ನನಗಂತೂ ದಿಗಿಲು..
 
ಬಾSSSSS ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆSSSS ರು ಹರಟೆ ಕಾಲಹರಣ...
ಕುರುಕಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜತೆಯಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ..
ತಿಳಿಯದೆ ಕುಡಿದೆನು ಪದೇ ಪದೆ ಇದ..
ಸ್ವಲ್ಪದೆ ಏರಿತು ಮತ್ತಿನ ಮದ..
ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿದೆ...
ನಾ ಏಳಲೂ.........//ಅಮಲೂ//
 
ನೀ...ನು ಮತಿಗೇರಿ ಮರೆತೇ ನಾನು ಅವಳ..
ಬೇರೆ ಕಹಿ ಮರೆವ ಬಗೆ ಕಾಣೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳ..
ಮುಗಿಲಲೆ ತೇಲಿದೆ ನಾನು ಸದಾ..
ದಿನ ದಿನ ರುಚಿಸಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧ..
ದೇವದಾಸನೂ
ನಾ ಆಗಲೂ ....//ಅಮಲೂ//