ಪುಟಗಳು

31.8.11

ಅರಿಕೆ

ಮತ್ತೆ ಮರಳದ ಇರುಳೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲೂ ಅರಿಕೆಯಿದು,
ಬಂಧಿಸಿಡು ನಿನ ಬಾಹುಗಳಲಿ
ಬೆಳಕು ಬಂದೊಡನೆ ...
ಸಿಹಿಗನಸು ಬೀಳುತಿದೆ
ಅರ್ಧದಲಿ ಕದದಿರು ,
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಸೆನು ನಿನ್ನ
ಹೇಳುವೆನು ಮುಗಿದೊಡನೆ ...

29.8.11

ಲಂಚ

ನೋಟಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ನಗುವ
ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಿಯ ಮುದುಕ ಗಾಂಧಿ
ಕಳ್ಳನಂತೆ ಟೇಲ್ಲಿನ್ನಡಿ ನುಸುಳಿದರು..
ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಗಾಂಧೀ ಟೋಪಿಯವ
ತಾತನ ಬೋಳುತಲೆ ಕಂಡಾಗಲೇ
ಎದುರಿನವನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದ
ಅನುಭವದಿ ಸುಖ ಪಟ್ಟ!!
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಪ ಮುಜುಗರದಿ ಹೊರಬಂದ
ತನ್ನನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಮೆಗೆ
ಸುತ್ತಲೂ ಕಳ್ಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದ..
ಹಾದಿಬೀದಿಯ ತುಂಬಾ ಜನಜಂಗುಳಿ
ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೋಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ
ಟೋನ್ನುಗಳು ಕಂಡಂತಾಯಿತು ..
ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾದ ಖುಷಿಗೆ
ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಟೋನ್ನಿನಂತೆ
ಕೂದಲು ಕುಳಿತಿತ್ತು!!!

11.8.11

kuruchalu mara: ನೇಮಿಚಂದ್ರ- ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಲೇಖಕಿ..ನಂಗೊಂದು ಹವ...

kuruchalu mara: ನೇಮಿಚಂದ್ರ- ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಲೇಖಕಿ..ನಂಗೊಂದು ಹವ...: "ನೇಮಿಚಂದ್ರ- ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಲೇಖಕಿ..ನಂಗೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗಿಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಡೈರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು..ನ..."