ಪುಟಗಳು

4.8.14

jun. shankarnag


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಆಟೋ ರಾಮಣ್ಣಂಗೇ ಜೈ.
ಹಲವರಿಗೆ ಇವರು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲಿ.