ಪುಟಗಳು

5.8.14

deeps


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಯಾರ ಕನಸ ಕನ್ಯೆಯೋ
ಆದ ಕನ್ನಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನ.