ಪುಟಗಳು

20.8.14

gadget


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ತಾವು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿವೆ.
ಬಡವರಿಗೂ ಎಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಜೆಟ್ಟುಗಳು ಬರುವಂತಾಗಲಿ.