ಪುಟಗಳು

11.8.14

acid attack


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರೀತಿಯ ಕಠೋರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ಲ ದಾಳಿಗಳೂ ಒಂದು.
ಮೋನಿಕ ಮನೋಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.