ಪುಟಗಳು

18.2.15

yuvi


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಹಿಟ್ಲರ್ ಯೋಗರಾಜ್, ಮಮತಾಮಯಿ ಶಬ್ನಂ ಮತ್ತು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಯುವಿ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.