ಪುಟಗಳು

24.11.14

reshmi


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ರೇಶ್ಮೀ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲಿ.
ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲೂ ಸೈ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೂಪಿಸಲಿ.