ಪುಟಗಳು

7.11.14

anjali


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವೀ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಸ್ರೀ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಿವಾದಂತಾಯಿತು. :)