ಪುಟಗಳು

16.11.14

rahul


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಅಪರೂಪ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ಅಪರೂಪದ ಹುಡುಗ.
ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವೂ ಸಿಗಲಿ.
ಕನಸುಗಳಷ್ಟೂ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿ.

ಮನಸಿನಮನೆಯವನು ಹೇಳಿದರು...

ಬಮ್ಬೇರ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 'ಟಪ್ ಟಪ್' ಎಂಬ ರಿದಂ ಇರುತ್ತದೆಯೇನೋ.. ಶುಭವಾಗಲಿ