ಪುಟಗಳು

3.12.14

dharmanindane


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಬಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯೂ ಮೀರಬಾರದು.