ಪುಟಗಳು

26.12.14

veg stars


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಸಸ್ಯಾಹಾರವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ.. ಯಾವ ರಂಗಕೂ...