ಪುಟಗಳು

31.12.14

2015


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ತಮ್ಮ ಈ ಆಶಯ ಪೂರ್ಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾಮುಗಳು.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪೂರ ತಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತಿರಲಿ.

shared at:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602047969839656&set=gm.483794418371780&type=1&theater