ಪುಟಗಳು

23.9.14

plasti surgery


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಸುರೂಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಹಲವಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.