ಪುಟಗಳು

8.9.14

frock


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ವೆಬರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಹ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನೆಯಂತೆ ಫ್ರಾಕ್ ಹೊಲೆದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.