ಪುಟಗಳು

8.9.14

mayarao1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಮಾಯಾರಾವ್ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಥಕ್ ಕಲಿಸಿದವರು. ಅವರ ಕಣ್ಮರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ.