ಪುಟಗಳು

28.9.14

nasir1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಷಾ.
ನನಗಿದು ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಲೇಖನ.