ಪುಟಗಳು

28.7.14

prayer


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಮೇಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯೇ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಕೊಡಬಲ್ಲದು.
ಉತ್ತಮ ಬರಹ.