ಪುಟಗಳು

8.7.14

jeans


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಮೊದಲು ಮೆಚ್ಚಿನ ಇಲಿಯಾನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.