ಪುಟಗಳು

21.7.14

alia


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಅಲಿಯಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಮನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯದತ್ತ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.