ಪುಟಗಳು

9.6.14

calender


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಕರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.