ಪುಟಗಳು

24.5.14

india kandeya?


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಜಡ್ಡಗಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ!
ಅಸಲು ರಿಪೇರಿ ಹೇಗೆ?