ಪುಟಗಳು

11.6.14

ee paapi duniya


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಸಲೀಸಾಗಿ ಓದಿಸುವ ಕಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಭೇಷ್... ಭೇಷ್...

ಏಕ್ದಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀನೇಜಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಗಿರಿಮೆ ನಿಮ್ಮದು.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602047969839656&set=gm.483794418371780&type=1&theater