ಪುಟಗಳು

7.5.14

avalu tumbaa fast...


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ attitude ಮತ್ತು life style ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀರ.