ಪುಟಗಳು

3.11.16

habbada batte


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ವಿ.ರಾ.ಹೆ. ಹೇಳಿದರು...

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಆಗ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.