ಪುಟಗಳು

29.4.15

camera katmandu kadege


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ನಾವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿ ನೋಡಿದ ಆ ನೇಪಾಳವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ನೋವುಗಳಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿ.