ಪುಟಗಳು

21.1.15

odukudure


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ನೂರಾರು ಕಿಮಿ ಓಟ ತಮಾಷೆ ಮಾತಲ್ಲ!