ಪುಟಗಳು

26.6.12

'ವಂಶಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಮಲೂ..ಅಮಲೂ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಹೀಗಿರಬಹುದೇನೋ?


ಅಮಲೂ ಅಮಲೂ ಅಮಲೂ..
90 ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೂ..
ಮರುಳೀಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ನನಗಂತೂ ದಿಗಿಲು..
 
ಬಾSSSSS ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆSSSS ರು ಹರಟೆ ಕಾಲಹರಣ...
ಕುರುಕಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜತೆಯಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ..
ತಿಳಿಯದೆ ಕುಡಿದೆನು ಪದೇ ಪದೆ ಇದ..
ಸ್ವಲ್ಪದೆ ಏರಿತು ಮತ್ತಿನ ಮದ..
ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿದೆ...
ನಾ ಏಳಲೂ.........//ಅಮಲೂ//
 
ನೀ...ನು ಮತಿಗೇರಿ ಮರೆತೇ ನಾನು ಅವಳ..
ಬೇರೆ ಕಹಿ ಮರೆವ ಬಗೆ ಕಾಣೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳ..
ಮುಗಿಲಲೆ ತೇಲಿದೆ ನಾನು ಸದಾ..
ದಿನ ದಿನ ರುಚಿಸಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧ..
ದೇವದಾಸನೂ
ನಾ ಆಗಲೂ ....//ಅಮಲೂ//
 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: